ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ

by tarzan, февруари 11, 2015
All right reserved © 2017 Gradezni Tarzan
Од темел до кров редоследно.Клик на групата за повеќе:

pesok

 

 

     

     песок, цемент и усјемал

 keramid

 

     

     

     керамички и бетонски блокови

 zelezo

 

     

     бетонско железо и жичани производи

 gradja

 

     

     

     резана градежна граѓа и осб табли

 keramind

 

     

     керамиди, покриви и покривни                      елементи