керамиди, покриви и покривни елементи

All right reserved © 2017 Gradezni Tarzan
 tondach_serbien_logo

Тарзан ви нуди најразлични покривни производи од програмата на ТОНДАХ®. Ќерамидите на ТОНДАХ® се оптимални за градење на пасивни т.е. енергетско ефикасни куќи, кои користат обновливи извори на енергија. Да се изгради енергетско ефикасен станбен објект за живеење е голем предизвик, но во исто време и голема инвестиција. Ќерамидите на ТОНДАХ® имаат својство на поместување, а тоа значи дека на многу лесен и брз начин може да се монтираат на покривот. Ќерамидите на TОНДАХ® , се убави и издржливи. Тоа се должи на тоа што се печат на 1000° C. Докажано е дека покривот на TОНДАХ® има животен век подолг од 100 години.   *проспект*

На секој Тондах купен производ кој се вградува по постоечките стандарди и со комплетната палета на производи, со тоа подразбираме вентилациони ќерамиди поткровје кое има циркулација на воздухот со под конструкција (контра летви мин. 3 cm, сува монтажа на капаците), Ви нудиме Гаранција од 33 години. *гаранција*

          Технички податоци

Поместувачко подрачје 30,0 – 36,0 cm Препорачливо летвосување 36,0 cm
Вкупна ширина 25,5 cm Покривна ширина 21,4 cm
Вкупна должина 44,0 cm Тежина/пар. 3,4 kg
Поставување со поместување Потребно парчиња во m2 12,7 парч./m2
Калкулатор за керамиди и покривки
м1
м1
м2
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

УПАСТВО ЗА МОНТАЖА document

tondach
mulde_verschiebeziegel_naturrot_color_small Ќерамида Винеам – Винеам со поместување е пресувана ќерамида која со својата широка рамна покривна површина на покривот му дава рамен изглед. *проспект*
Tanec Ќерамиди Танец – Нова ќерамида “Танец” од Тондах со модерен дизајн , високо прецизен жлеб што овозможува беспрекорно дихтување помеѓу самите ќерамиди и долгорочна трајност на бојата.Полумедитерански заоблен изглед. *проспект*
595_5211_products_preview Ќерамида Македон – Пресувана ќерамида со двоструки хоризонтални вдлабнатини кои на покривот му даваат живописна покривна структура. *проспект* tondach-stodo12-engoba-tmhneda Ќерамиди Енгоби – Ќерамидите енгоби од Тондах се високо квалитетни ќерамиди кој долгорочно ја задржуваат бојата на ќерамидата низ годините.Достапни во црвена,кафена и зелена боја.Гаратирана долгорочност и квалитет.
kapak Керамички капаци – служат за сигурно затворање на билото, му дава естетика и хармонично убав изглед на покривот *проспект* kapak2 Керамичките капаци поделба на било за фалцован капак служат за сигурно затворање на пределот помеѓу капакот и билото. Му дава естетика и хармонично убав изглед на покривот.
zavrsnavienam

Винеам со поместување завршна десна

Завршната ќерамида странично го затвора покривот, ја штити фасадата и подкровната конструкција од навлегување на вода, снег, град, инсекти и птици.

makedondesna Македо со поместување завршна десна

Завршната ќерамида странично го затвора покривот, ја штити фасадата и подкровната конструкција од навлегување на вода, снег, град, инсекти и птици.

Untitled

Македо со поместување завршна лева

Завршната ќерамида странично го затвора покривот, ја штити фасадата и подкровната конструкција од навлегување на вода, снег, град, инсекти и птици.

levavienam

Винеам со поместување завршна лева

Завршната ќерамида странично го затвора покривот, ја штити фасадата и подкровната конструкција од навлегување на вода, снег, град, инсекти и птици.

mulde

Мулде ќерамида со поместување

Ќерамидата снегобран во суштина ја разбива снежната и ледената покривка при нивно лизгање од поткривот и ги заштитува олуците кои се уништуваат од снег и мраз .


crijep

keramida1КЛАСИК ПЛУС (KLASIK PLUS) спаѓа во категоријата на пресувана ќерамида за покривање на покриви.  Длабоките фалцеви овозмоѓуваат извонредно пломбирање на покривната површина. Најважна предност од употребата на ќерамидите КЛАСИК ПЛУС (KLASIK PLUS) во однос на другите слични ќерамиди од глина е нивното конструктивно решение кое овозможува лизгачко летвисување на покривната површина во опсег од 30,0 до 35,0 см. Со овој начин на поставување на ќерамидите КЛАСИК ПЛУС (KLASIK PLUS) се елиминираат грешките создадени во текот на изведувањето на покривната конструкција, а самата конструкција овозможува на веќе постоечката покривна конструкција лесно да се заменат старите ќерамиди.

Употреба на ќерамиди:

 • KLASIK PLUS спаѓа во категорија на пресувана ќерамида, за покривање кровови во косина.
 • Длабоките дупли фалцеви овозможуваат извонредна затегнатост на кровната површина.
 • Конструкцијата на ќерамидата KLASIK PLUS дава помала потрошуваќка на ќерамиди по м2 на кровна рамнина (12,8 пар./м2), па со самото тоа и градбата на кровот е поекономична.
 • Најбитна предност на употреба на ќерамидата KLASIK PLUS во однос на други слични кровни покривачи е неговото конструктивно решение кое овозможува лизгачко летвисување накровната рамнина во распон од 30,0 см до 35,0 см. Со оваков начин на поставување на ќерамидите KLASIK PLUS се елиминираат грешките настанати во текот на изведувањето на кровната конструкција.
 • На постоечкиот кров без замена на кровните летви, можна е употреба на ќерамидата KLASIK PLUS
 • Стариот кровен покривач од фалцувана ќерамида може да се реконструира многу брзо и со помалку пари.

 keramid

keramida2ГЛИНЕКС ТРЕНД (GLINEX TREND) спаѓа во категоријата на пресувани ќерамиди, за покривање на кровови. Длабоките дупли фалцови овозможуваат извонредна затегнатост на покривната површина. Најважната предност од употребата на ќерамидата ГЛИНЕКС ТРЕНД (GLINEX TREND) во однос на другите слични  ќерамиди од глина е нивното конструктивно решение кое овозможува лизгачко летвисување на покривната површина во опсег од 31,5 см до 35,5 см. На овој начин се елиминираат грешките создадени во текот на изведувањето на покривната конструкција, а самата конструкција на ќерамидите овозможува лесно заменување на старите ќерамиди.

Употреба на ќерамидата ГЛИНЕКС ТРЕНД (GLINEX TREND):

 • GLINEX TREND спаѓа во категорија на пресувана ќерамида за покривање на кровови во косина. Длабоките дупли фалцови овозможуваат инзвонредна затегнатост на кровната површина.
 • Поголемата димензија на ќерамидата GLINEX TREND дава помала потрошувачка на истиот по м2 на кровната рамнина (12,5 пар./м2), па со самото тоа и градбата на кровниот покривач е поекономична а покривањето со ќерамиди е побрзо.
 • Најбитна предност на употреба на ќерамидата GLINEX TREND во однос на другите слични кровни покривачи е неговото конструктивно решение кое овозможува лизгачко летвисување на кровната рамнина во распон од 31,5 см до 35,5 см.
 • Кај монтажата на кровните летви со фиксно растојание, кровната конструкција се прилагодува на ќерамидите што подразбира точност во изработка на кровната конструкција.
 • Со поставување на кровните летви на избрано меѓусебно растојание ќерамидата се прилагодува на кровната конструкција. Со ваквиот начин на поставување на ќерамидите GLINEX TREND се елиминираат грешките настанати во текот на изведување на кровната конструкција.
 • На постоечкиот кров без замена на кровните летви, можна е употреба на ќерамидите “GLINEX TREND”. Стариот кровен покривач може да се обнови многу брзо и со помалку пари.
 • Квалитетот на ќерамидата GLINEX TREND е и нашата гаранција од 40 години.
 • Со GLINEX TREND испорачуваме и специјални ќерамиди за комплетно формирање на кров.

keramid2

3

(бр.1)Парапропусната фолија Паропропустлива, трослојна кровна фолија (паропропустлива, водонепропустлива мембрана измеѓу два слоја од PP филц)

(бр.2)Камената минерална волна – кратки влакна , поголема густина  на  производот од 30 до 200kg/m3, висока сила на компресија , одличен апсорбер на енергијата на звукот , не-запалив материјал, запалива  класа А1 , максимална работна температура 750 ° C. ,поголема отпорност на пожар , висока  температура на топење, над 1000 ° C. , пониска еластичност на материјалот , ниска цврстина на истегнување ,многу отпорни на можните механички оштети при вградување.

(бр.3)Стаклената волна – долги влакна, помала густина на  производот  од 11 до 45kg/m3, пониска цврстина , λ во граница од 0032 до 0.044w/mK, одличен апсорбер на енергијата на звукот , не-запалив материјал, запаливо класа А1, максимална работна температура 230 ° C., отпорност на пожар, пониска точка на топење  околу 700 ° C., висока еластичност на материјалот , висока затегнувачка цврстина , отпорни на можните механички оштетувања за време на манипулирање.

(бр.4)Парната брана пак се поставува од внатрешна страна после гипс таблата,односно врз волната од внатрешна страна со што се спречува навлегување на влага во волната преку кондезацијата која се јавува како хемиска реакција од температурните разлики од греан кон негреан простор.

Тарзан ви нуди паропропустлива, трослојна кровна фолија (паропропустлива, водонепропустлива мембрана измеѓу два слоја од PP филц)

pr1pr3 pr2  pr4

За повеќе за парапропусните фолии погледнете го *проспектот* и видеото: