РЕЗАНА ГРАДЕЖНА ГРАЃА И ОСБ ТАБЛИ

All right reserved © 2017 Gradezni Tarzan
osb

осб табли

ОСБ таблите се повеќеслојни плочи кои е направени од долги, тесни ребра со претходно дефинирана дебелина и облик. Тие се големи, долги иверици лепени со топол лепак кои гарантираат висок квалитет без пукнатини и празнини со димензии од 1.22×2.44. Цврстината што ја има е поради должината на иверицата и е поголема отколку кај другите нормални рамни плочи. Лепењето и структурата на иверицата кај ОСБ плочите даваат карактеристичен изглед.

Проспект document

daski

летви и штафни

Дрвените летви и штафни се користат главно во градежништвото со димензии од 5см х 2,5 см, 5см х 3 см и 5см x 8см со должина од 4 метри. Истите се изработени од чамово дрво и се употребуваат како носачи на завршните покривни елементи односно се монтираат врз гредите.

camovidaski

чамови даски

Даската може да биде мешана градежна даска и во некој случаи призмирани даска која не отстапува во ширината на парчињата, односно сите даски имаат иста унифицирана димензија, Стандардната должина е 4 метри додека дебелината на секое парче изнесува 2,5 цм. Се користат за шаловање на бетонски столбови, скали и потпорни ѕидови, опшивки,како и при основно патосирање на покриви и подови.

camovigredi

чамови греди

Гредите се конструкција на секој кров. Се користат за формирање на основната и носечка конструкција на покривот, додека кај дрвените градби се користат како носечка конструкција низ целиот објект. Димензиите варираат од 8 х 10, 10 х 10, 10 х 12. Должините се стандардизирани на 4, 5 и 6 метри, со специјални порачки можно е да се обезбедат и 7 и 8 метрови греди од поединечна димензија.

talpi

чамови талпи

Талпите најчесто се употребуваат како помошен материјал при градбата за конструкција на скелиња, стази и патеки неопходни за изградба на објектот но може да бидат искористени за патосирање на поткровје како замена за класичната катна плоча. ширините варираат додека должината е унифицирана на 4 метри а дебелината на 5 см.

document

сертификат

Тип на граѓа Внеси број на парчиња   Кубикажа
даска м2
 
м3
летви 2.5 х 5 х 4 метри ком
 
м1
штафни 5 х 5 х 4 метри ком
 
м1
штафни 5х 8 х 4 метри ком
 
м1
греда 8 х 10 х 4 метри ком
 
м3
греда 8 х 10 х 5 метри ком
 
м3
греда 10 х 10 х 4 метри ком
 
м3
греди 10 х 10 х 5метри ком
 
м3
греда 10 х 12 х 4метри ком
 
м3
греда 10 х 12 х 5метри ком
 
м3
греда 10 х 12 х 6метри ком
 
м3
греди 12 х 12 х 4метри ком
 
м3
греди 12 х 12 х 5метри ком
 
м3
греда 12 х 12 х 6метри ком
 
м3