пластични цевки и аспиратори

All right reserved © 2017 Gradezni Tarzan

Доводните ППВ и Одводните ПВЦ канализациски цевки направени се од лесен материјал, лесни се за транспорт, отпорни на механички удари и на надворешни влијанија. Нивната монтажа е едноставна. За ПВЦ канализациските цевки се користат фасонски делови (препорачливо од ПВЦ материјал) и гумени прстени со што споевите стануваат непропустливи за вода.ППВ доводните цевки се монтираат со загревање и топење на крајните делови со што се постигнува нивно механичко спојување. Цевките се целосно отпорни на алкохол, базни киселини, како и на сите видови на средства за перење и чистење. Исто така претставуваат и одличен електроизолатор и поради тоа можат да се употребуваат и како заштитници за електроинсталации. Имаат рок на траење подолг од сто години и притоа никакви трошоци за одржување.

 • Вентилациона решетка
  Вентилациона решетка
 • Фасадна вентилациона решетка - турска
  Фасадна вентилациона решетка – турска
 • Аспиратор Ф100 без клапна
  Аспиратор Ф100 без клапна
 • Аспиратор Ф100 со клапна
  Аспиратор Ф100 со клапна
 • Аспиратор Ф100 квадратен без клапна
  Аспиратор Ф100 квадратен без клапна
 • Аспиратор Ф100 квадратен со клапна
  Аспиратор Ф100 квадратен со клапна
 • Аспиратор Ф120 без клапна
  Аспиратор Ф120 без клапна
 • Аспиратор Ф120 со клапна
  Аспиратор Ф120 со клапна
 • Фасадна вентилациона решетка 150х150
  Фасадна вентилациона решетка 150х150
 • Фасадна вентилациона решетка 160х160
  Фасадна вентилациона решетка 160х160
 • Аспиратор Ф120 квадратен без клапна
  Аспиратор Ф120 квадратен без клапна
 • Аспиратор Ф120 квадратен со клапна
  Аспиратор Ф120 квадратен со клапна
 • Аспиратор Ф150 квадратен без клапна
  Аспиратор Ф150 квадратен без клапна
 • Аспиратор Ф150 квадратен со клапна
  Аспиратор Ф150 квадратен со клапна
 • Аспиратор Ева Ф100 без клапна
  Аспиратор Ева Ф100 без клапна