Пресметки

All right reserved © 2017 Gradezni Tarzan

Со помош на нашите бесплатни калкулатори може видите колкава количина на материјали ви се потребни за секој производ одделно.

Калкулаторите се формулирани според техничките податоци превземени од производителите и се однесуваат на генералните – општи пресметки.

Ве молиме пред да направите порачка да се консултирате со стручно лице или изведувачот на работите. Калкулациите варираат во зависност од индивидуалната специфичност на објектот, желбите на инвеститорот и начинот на изведба од страна на изведувачот за кој Ројал Инвест не може и не превзема одговорност.

Тип на граѓа Внеси број на парчиња   Кубикажа
даска м2
 
м3
летви 2.5 х 5 х 4 метри ком
 
м1
штафни 5 х 5 х 4 метри ком
 
м1
штафни 5х 8 х 4 метри ком
 
м1
греда 8 х 10 х 4 метри ком
 
м3
греда 8 х 10 х 5 метри ком
 
м3
греда 10 х 10 х 4 метри ком
 
м3
греди 10 х 10 х 5метри ком
 
м3
греда 10 х 12 х 4метри ком
 
м3
греда 10 х 12 х 5метри ком
 
м3
греда 10 х 12 х 6метри ком
 
м3
греди 12 х 12 х 4метри ком
 
м3
греди 12 х 12 х 5метри ком
 
м3
греда 12 х 12 х 6метри ком
 
м3

Kалкулатор на блокови
м1
м1
м2
ком
ком
ком
ком
ком
ком
м1
ком
ком

Калкулатор за керамиди и покривки
м1
м1
м2
ком
ком
ком
ком
ком
ком
м1
ком

Калкулатор за фасада
м1
м1
м2
L
кг
м2
ком
м2
кг
кг

Калкулатор за ѕидни и тавански облоги
м1
м1
м2
ком
м1
м1
ком
ком
ком
кг
кг
м1
м2

Калкулатор за преградни ѕидови
м1
м1
м2
ком
м1
м1
ком
ком
ком
кг
кг
м1
м2

м1
м1
Калкулатор за Ламинат
м2
м1
м1
Калкулатор за Паркет
м2
кг
кг
м1

Калкулатор за Бања
м1
м1
м1
м2
м2
м2
м1
кг
кг