РАЧЕН АЛАТ И ОПРЕМА

by tarzan, февруари 11, 2015
All right reserved © 2017 Gradezni Tarzan

Неможе ништо да се изгради без  рачен,електричен алат и работна опрема која секоја градежна компанија мора да ја поседува.

Располагаме со секаков алат кој истиот може да се види во каталозите.

racenalat

document

КАТАЛОГ 1

document

КАТАЛОГ 2 

document

КАТАЛОГ 3 

document

ХТЗ ОПРЕМА

alat1  alat2  alat3
alat4  alat5  alat6
alat7 alat8  alat10
alat9  alat11  alat12
alat13  alat14  alat15
alat16  alat17  alat19
alat20  alat21  alat22
alat23  alat26  alat25
alat27  alat28